01. 11. 2013 LUDMILA ŠTEFANIKOVÁ DETAIL

O nás

Po piatich rokoch od vzniku  Art Jazz Gallery v Piešťanoch Jozefom Dodom Šošokom a jeho manželkou, sme začali od roku 2005 cieľavedome organizovať celoročný projekt s názvom International Jazz Piešťany, čo predstavuje ročne 15 (v roku 2005) až 36 (v roku 2008) koncertov slovenských, ale aj svetových jazzových hudobníkov. Pre tento účel sme v roku 2007 založilo neziskovú organizáciu rovnakého mena.

Z roka na rok má tento projekt väčší ohlas na Slovensku, ale aj medzi zahraničnými hosťami nášho kúpeľného mesta, čo má pozitívny dopad na propagáciu nielen jazzu, ale aj mesta, regiónu a nakoniec aj Slovenska.

Z výťažkov piatkových koncertov financujeme pravidelné pondelkové jam sessions na ktorom hrávajú hudobníci z Piešťan, Trnavy, Bratislavy, Trenčína, ale aj iných miest Slovenska a v prípade ich prítomnosti na Slovensku aj zahraniční jazzoví hudbníci.

Od roku 2008 poriadame v Piešťanoch v spolupráci s o Základnou umeleckou školou v Piešťanoch aj jazzové kurzy, ktorých sa v súčasnosti zúčastňuje 5-6 mladých hudobníkov. Ich učiteľmi sú absolventi jazzovej akadémie v Grazu a dnes už poprední slovenskí jazzoví hudobníci Tomáš Gajlík a Michal Bugala. Prvé vystúpenie jazzových talentov bude dňa 30.01.2008 v Art Jazz Gallery od 20.30 hod.

Napriek úmrtiu Jozefa Doda Šošoku chceme a budeme pokračovať v jeho nastúpenej ceste, nielen preto, aby sme napĺňali odkaz novodobého zakladateľa tejto tradície v Piešťanoch, ale aj preto, že jazzové koncerty boli v minulosti, sú a budú neodeliteľnou súčasťou   života v regióne Piešťany.

SLOVENSKY / ENGLISH